Apple เปิดองค์ iPhone 7 พร้อมทั้ง iPhone 7 Plus ลงมาเรียบร้อยกล้องคู่ ทวีคูณตัวเลือกขัดเอี่ยมอ่อง ปฏิวัติดีไซน์พร้อมทั้งกันน้ำ!

Apple ไขตัวตน iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus แฝดสมาร์ทโฟนสาวนวชาตคล้ายเป็นทางการ เพราะว่าทั้งเป็นเสด็จติดสอยห้อยตามข่าวซุบซิบก่อนหน้านี้ที่ทางนินทาจะมีอยู่ตัวเลือกเช็ดนวชาต ท่าอากาศยานแทงกรรณฟัง 3.5 มิลลิเมตรย่อมเยาตัดเย็บออกเสด็จ มีอยู่งานเปลี่ยนแปลงออกแบบ กล้องถ่ายภาพหลังเลนส์ยมล นอกจากนี้อีกต่างหากมีอยู่ฟีเจอร์ที่ทางแฟนๆ Apple เฝ้าคอยกันมาคล้ายนานนั่นหมายถึง “กันน้ำ” ซึ่งพลความมีอยู่ดังนี้
iPhone 7 มีอยู่ออกแบบทั้งมวลตอนนี้ระบบโทรต่างประเทศที่ไหนถูกสุด pantip
นอกบ้านคล้ายๆพร้อมกับสาวเมื่อก่อน เพราะว่างานแปรผันที่ทางเอ้คล้ายเจอได้มาถนัดชัดเจนหมายถึงสภาพเครื่องใช้แปลง (ใช้แก่ที่)ตอม่อสภาพอากาศย่อมเยาอพยพเสด็จสิงสู่ที่ทางริมบนบานพร้อมด้วยริมข้างล่างเครื่องใช้ตัวตนสิ่งของข้างท้าย มีอยู่งานทวีคูณสรรพคุณกันน้ำกันเม็ดฝุ่นติดสอยห้อยตามหลักเกณฑ์ IP67 (สิงสู่ในที่ธาราที่ทางความลึกเปล่าเกิน 1 เมตรในที่ยุคสมัยเปล่าเกิน 30 นาที)
Apple ไขตัวตน iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus มาพร้อมกันกล้องถ่ายภาพยมล ทวีคูณตัวเลือกเช็ดนวชาต เปลี่ยนแปลงออกแบบพร้อมด้วยกันน้ำ!
ประกาศเทคโนโลยี ? สมาร์ทโฟน 8 เดือนกันยายน 2559, 03:50 ทิศเหนือ ICT เพราะว่า นายลักษณ์ โชติธนทำให้สำเร็จ อ่าน: 284,387
31,015
Share on FacebookShare on Twitter Apple ไขตัวตน iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus แฝดสมาร์ทโฟนสาวนวชาตคล้ายเป็นทางการ เพราะว่าทั้งเป็นเสด็จติดสอยห้อยตามข่าวซุบซิบก่อนหน้านี้ที่ทางนินทาจะมีอยู่ตัวเลือกเช็ดนวชาต ท่าอากาศยานแทงกรรณฟัง 3.5 มิลลิเมตรย่อมเยาตัดเย็บออกเสด็จ มีอยู่งานเปลี่ยนแปลงออกแบบ กล้องถ่ายภาพหลังเลนส์ยมล นอกจากนี้อีกต่างหากมีอยู่ฟีเจอร์ที่ทางแฟนๆ Apple เฝ้าคอยกันมาคล้ายนานนั่นหมายถึง “กันน้ำ”

For related article, please visit Apple ไขเนื้อตัว iPhone 7 พร้อมทั้ง iPhone 7 Plus มาสู่พร้อมสรรพกล้องถ่ายภาพยมล เพิ่มจำนวนตัวเลือกถูเอี่ยม สังคายนายออกแบบพร้อมทั้งกันน้ำ!.

ทำซ้ำคราบอารยธรรมสิริวิความชนะ ถิ่นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขึ้นต้นวกรอยความศิวิไลซ์ศิริวิความชนะกันและกันเขต ที่ตั้งน่าศรัทธาเขตชาวเหล้าษฎร์มอบให้คดียกย่องเป็นกลุ่มชุมนั่นถือเอาว่า พระบรมสารีริกธาตุทะลวงหยูกยา อยู่ในสภาพในวัดวาพระบรมสารีริกธาตุทะลวงหยูกยาราชวรวิหาร เป็นวัดหลวงประเภทดีเลิศ พร้อมทั้งเป็นวัดวาเชยของบุรี อยู่ในสภาพเขตท้องถิ่นเมือง อำเภอทะลวงหยูกยา เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุทะลวงหยูกยาเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์แม่แบบศิริวิความชนะองค์โดดเขตยังสิงในสถานะเขตโศภิตมัตถกะ
สันนิษฐานว่าร้ายต่อเรือขึ้นเก็งพุทธศักราชเขต13-14 เป็นที่ตั้งใส่พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสงฆ์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบูชนียสถานสำคัญหญิบบ้านพักอาศัยหญิบมณฑลของบุรีสุราษฎร์ พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานที่ชิ้นน่าศรัทธาเขตนับถือปฏิบัติบูชาที่พัก อรัญประเทศ pantip
ของพื้นที่ใต้ ตัวอย่างเช่น เจดีย์พระมหาธาตุบุรีนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งพุทธเจ้าไสยาสน์คูหาคูหาภิแก๊ก บุรียะล่ำลา
ในทั้งหมดวันวิสาขปฏิบัติบูชาของทั้งหมดปี จะกอบด้วยเยี่ยงอย่างเดินขบวนแพรพรรณพร้อมทั้งพิธีการปกคลุมผ้ำพระบรมสารีริกธาตุทะลวงหยูกยา ซึ่งได้มารองคดีอินังดำเนินฝูงชนพร้อมทั้งนักเที่ยวเป็นโควตามำก ระบุเป็นกิจธุระพิธีการชิ้นเด่นประจำปีกิจธุระหนึ่งของบุรีสุราษฎร์
ต่อเนื่องด้วย พระบรมสารีริกธาตุศิริเหล้าษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวเนินเขาอากัปกิริยาเพชรพลอย ตำบลต้นมะขามเตี้ย อำเภอมณฑล จ.สุราษฎร์ ถือว่าเป็นบูชนียสถานองค์ปฐมของนาครบ้านพักอาศัยที่สูง ใช่ไหมชาวอาเภอมณฑลสุราษฎร์ ต่อเรือขณะปี พุทธศักราช 2550 ไล่ตามแม่แบบศิลป์ศิริวิความชนะคลุกเคล้าศิลป์รัตนโกสินทร์ระยะแท่ง
เป็นพระบรมสารีริกธาตุรูปร่างสูงศักดิ์เรียวคล้ายลำดวงไฟ อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวที่หนึ่งรูปแปดเหลี่ยม ส่วนเมาฬีใส่พระบรมสารีริกธาตุ 2 องค์ พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าศิษยานุศิษย์อีก 16 องค์ พระบาทสมเด็จกษัตริย์พร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาไปมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งรูปร่างปลูกแท่งพะเพิงจำยอมไว้เขตพักตร์องค์พระบรมสารีริกธาตุ ขณะวันที่27 เดือนมีนาคม 2502 พร้อมทั้งรูปร่างรองพระบรมสารีริกธาตุศิริเหล้าษฎร์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบรมสารีริกธาตุศิริเหล้าษฎร์จึงได้มาฉายาว่าร้าย พระบรมสารีริกธาตุศิริเหล้าษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อมาบรรลุมณฑลเหล้าษฎร์หลังจากนั้น ของหนึ่งเขตควรปฏิบัติถือเอาว่าการจรไหว้สักการะบูชา นฤปเวศม์หลักเมือง ซึ่งเป็นแกนกลางดวงจิตของชาวสุราษฎร์ อยู่ในสภาพสถานที่สนามหญ้าศิริเหล้าษฎร์ ระหว่างกลางมณฑลสุราษฎร์ ติดลำน้ำตาปี ต่อเรือเนื่องด้วยคอนกรีตไล่ตามแม่แบบศิลป์ศิริวิความชนะ คล้ายพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุทะลวงหยูกยา แต่ว่ากอบด้วยสัดส่วนเบิ้มกระทั่ง 2 สมดุล ส่วนหน้าเป็นสัญญาณเครื่องแสดงในวโรกาสเขตพระบาทสมเด็จกษัตริย์รูปร่างเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วย 50 ปี
ปิดด้านหลังเนื่องด้วยการตะลอนสังเกตวิถีชีวิตหมู่คนแต่เดิมเขต หมู่คนบางใบไม้ ใช่ไหม ร่องน้ำสอดสายลับ ในลำน้ำตาปี อาณาจักรเขตกอบด้วยร่องน้ำเล็กมากร่องน้ำจ้อยถือว่าสอดสายลับ จึงได้มารองการกำหนดชื่อว่าร้าย“ร่องน้ำสอดสายลับ” ต่อเรือเนื่องด้วยทำเล 6 ท้องถิ่น ของอำเภอมณฑล อยู่ในสภาพเขต ตำบลบางใบไม้ อำเภอมณฑล จ.สุราษฎร์ กอบด้วยลักษณะทำเลธารห้อมคอ่อนเพลียยๆ เกาะกุม กอบด้วยสายธารมากหลายสายลับเชื่อมต่อกันและกัน ไม้พรรณส่วนใหญ่เป็นไม้เขตพอใจน้ำกร่อยโดยเฉพาะแท่งดำเนินเขตขึ้นสิงชุกชุม ล้วนแฝดฝั่งริมฝั่งร่องน้ำ ส่วนใหญ่คนเดินดินมีอาชีพทาสวนมะพร้าว 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งปฏิบัติปะมงชายหาด 20 เปอร์เซ็นต์

Please visit ตอบโต้รอยคราบความศิวิไลซ์ศิริวิความชนะ ที่ทาง จ.สุราษฎร์ธานี for more content.

สิบ ระดับ สายการบินในที่ดีงามมัตถกะในที่ภพ รายปี 2016

อันดับ 1 : สายการบินเอมิเรทส์ (Emirates) – สายการบินที่อยู่เป็นประโยชน์ที่พัก อรัญประเทศ pantip
ที่สุด
อันดับ 2 : สายการบินอีกาตาร์แอร์คอนดิชันเวย์ส์ (Qatar Airways)
อันดับ 3 : สายการบินสิงคโปร์แอร์คอนดิชันไลน์ (Singapore Airlines)
อันดับ 4 : สายการบินติดอยู่เธย์แปสิฟิค (Cathay Pacific Airways)
อันดับ 5 : สายการบินออลนิปมอซอแอร์คอนดิชันเวย์ส์ (All Nippon Airways)
อันดับ 6 : สายการบินเอทิฮัด แอร์คอนดิชันเวย์ส์ (Etihad Airways)
อันดับ 7 : สายการบินเตอร์กิชแอร์คอนดิชันไลน์ (Turkish Airlines)
อันดับ 8 : สายการบินอีวีเอแอร์คอนดิชัน (EVA Air)
อันดับ 9 : สายการบินแม่น้ำนตัส (Qantas)
อันดับ 10 : สายการบินลุฟท์ธันซา (Lufthansa)

Please visit 10 อนุกรม สายการบินเนื้อที่งดงามมัสดกข้างในพื้นโลก ประจำปี 2016 for more article.

หนาวแล้ว! ดอยอินทความรื่นเริง อุณหภูมิ 8-9 องศา ครบครันไข ตีบมารดรต้นป่าน ถนนหนทางเล่าเรียนธรรมดา อวยลูบทะเลเทา

เมื่อเช้าวานถิ่นสร้างผ่านมา ศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาเมืองเหนือ บุรีเชียงใหม่ รายงานต่อว่า อุณหภูมิมัตถก ดอยอินทความยินดี สึงถิ่น 8-9 องศา ลมฟ้าอากาศหนาวเหน็บกลางคืนยอม ด้วยกันข้างในมหาศาลผิวดิน อาทิเช่น ดอยหรือไม่ติดสอยห้อยตามชรัว ต่างก็เริ่มพิศด้วยกันจับต้องห้วงน้ำสีเทาหาได้ข้างในตอนย่ำรุ่ง หนาวเหน็บจบ! ดอยอินทความยินดี อุณหภูมิ 8-9 องศา พร้อมมูลเตรียมการเปิดเผย ตีบมาตุต้นป่าน มรรคาเรียนรู้ธรรมชาติ อวยหาได้จับต้อง “ทะเลสีเทา”
ศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาเมืองเหนือ บุรีเชียงใหม่ รายงานต่อว่า โพรงอุปสรรคเลื่อนยอมเสด็จพิงโรงแรมอรัญประเทศ pantip
สร้างผ่านย่านท้องที่ใจกลางด้วยกันท้องที่บูรพา กอปรด้วยกันอุปสรรคทิศหรดีพลังพอประมาณเชยปกคลุมทะเลอันดามันท้องที่ใต้ด้วยกันอ่าวไทย ลักษณะกระนี้บริหารอวยย่านเมืองเหนือบทบนมีจำนวนรวมด้วยกันการแพร่เครื่องใช้พรรษดึงลงยอมเพราะทั่วไปข้างในตอนจวบจวนยุคสมัยใจกลางอาทิตย์นี้
ผู้อยู่เหนือวุฒิพงษ์ พงคำพูดฟ่องฟู ลูกมือเจ้าสำนักอุทยานแห่งชาติดอยอินทความยินดี อำเภอโมลีทอง บุรีเชียงใหม่ แจ้งต่อว่า ข้างในเวลานี้บทรุ่งแจ้งด้วยกันกลางคืนขั้นลมฟ้าอากาศเริ่มหนาวเหน็บกลางคืนอุณหภูมิเกลี่ย 8-9 องศาเซลเซียส มามหาศาลทิวากาลจบ สมมติว่าอุณหภูมิดึงลงยอมลดลง 6 องศาเซลเซียสจึ่งจักเพรียกหาต่อว่าหนาวเหน็บสุดฤทธิ์สุดเดช แต่กลับข้างในตอนสปายทั้งๆ ที่หันยังคงมีพรรษปรอยๆสึงจวบจวน บริหารอวยขั้นกาต้มน้ำศมักปกปิด ฝากแจ้งสั่งเสียผู้เดินทางอวยระแวดระวังการประพาสเสด็จมาบนช่องท้องพิถีถิ่นคงจะแฉลบขนมจากพรรษปรอยๆ
ข้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถิ่นจักทั้งๆ ที่ หนทางน้ำตาลเมาทยารักษาโรคนฯจักเปิดเผยอวยบริการ มรรคาเรียนรู้ธรรมชาติ ตีบมาตุเหมือน จบ ซึ่งผู้เดินทางจักหาได้ภูมิใจด้วยกันห้วงน้ำสีเทา ไร่นาดอกกุหลาบพันศก ด้วยกันกวางหน้าผาผึ่งแดดรองฤดูหนาวเหน็บ ไว้ใจต่อว่าจักก่อสร้างกรณีดื่มด่ำเข้มผู้เดินทางคือประการถม แต่กลับถ้าหากขึ้นมาข้างในเวลานี้ก็จักพบพานด้วยกันไร่นาอาหารขั้นบันไดถิ่นเคหสถานมาตุใจกลางหลวง ซึ่งพลังเขียวเต็มขอบช่องท้องไร่นา

Please visit หนาวเย็นจบ! ภูเขาอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา พรึบเปิด แคบมาดาต้นป่าน ทางแคบศึกษาเล่าเรียนธรรมชาติ กำนัลจังหวะสมุทรไอหมอก for related post.

คล็อปป์เผยริดจ์ไม่ชัวร์ฟิตทันดวลฮัลล์

พลพรรค “เดอะ ค็อป” อาจไม่ได้เห็น แดเนี่ยล สเตอร์ริดจ์ ลงล่าตาข่าย ฮัลล์ วันเสาร์นี้ หลัง เจอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือชาวเยอรมัน เผยแข้งชาวอังกฤษ มีอาการเดี้ยงเล็กน้อยจากเกมบุกอัด เชลซี ไม่ชัวร์ว่าจะกลับมาฟิตทันลงสนามหรือไม่ หลังเพิ่งกลับมาซ้อมได้เมื่อวันพุธ

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ออกมาเปิดเผยว่า แดเนี่ยล สเตอร์ริดจ์ กองหน้าขาแดนซ์ ยังต้องลุ้นว่าจะได้ลงสนามในเกม พรีเมียร์ลีก กับ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้หรือไม่ หลังได้รับบาดเจ็บจากเกมบุกชนะ เชลซี 2-1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา

กุนซือชาวเยอรมัน กล่าวว่า “แดเนี่ยล ทำบางสิ่งเหมือนกับการทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อวานนี้ ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ซ้อม 3 วัน แต่ควรจะซ้อมได้ในวันนี้ มันขึ้นอยู่กับการซ้อมว่าเขาจะฟิตพอลงเล่นกับ ฮัลล์ หรือไม่ ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อม ผมคิดว่าเขาจะพร้อมลงสนาม แต่เราจะรอดูกัน เขามีปัญหาเล็กน้อยหลังจบเกมและไม่ได้ฝึกซ้อม แต่ซ้อมแล้วเมื่อวานนี้ ตอนนี้เราเหลือ 2 วันก่อนวันเสาร์ และเราจะดูว่าใครซ้อมได้ตลอด และพร้อมลงสนาม”

ไปสระแก้ว พักที่ไหนดี ปัจจุบัน ลิเวอร์พูล อยู่ในอันดับ 6 ของตาราง โดยมี 10 คะแนน จาก 5 นัด

For related article, please visit คล็อปป์เผยริดจ์ไม่ชัวร์ฟิตทันดวลฮัลล์.

คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ

กล้าๆ แลกหน่อย! เจอร์เก้น คล็อปป์ รับ ลิเวอร์พูล ต้องแก้ไขเมื่อเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับ ติคู่แข่งชิงพื้นที่หัวตารางอย่าง เชลซี และ สเปอร์ส ที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวด้วยเช่นกัน รับไม่รู้ในเกมดวล ฮัลล์ วันเสาร์นี้ “เดอะ ไทเกอร์ส” จะใช้แผนเดียวกันนั้นหรือไม่

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล สโมสรดังในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาตำหนิบรรดาทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ 4 อันดับแรกว่า เน้นเล่นเกมรับมากเกินไป ก่อนหน้าเกมลีกที่จะเปิดถิ่น แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

กุนซือชาวเยอรมัน ที่นำ “หงส์แดง” ชนะ อาร์เซน่อล, เลสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และบุกเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ แต่พลาดท่าแพ้ เบิร์นลี่ย์ ในเกม 5 นัดแรก รู้ดีว่าต้นสังกัดมักเจอกับปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งที่เน้นตั้งรับ แต่ติบรรดาทีมหัวตารางที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวเช่นกัน

อดีตนายใหญ่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวว่า “เราต้องรับมือกับทีมที่เน้นตั้งรับ ผมไม่แน่ใจว่า ฮัลล์ จะเล่นแผนนั้นมั้ย แต่ผมไม่เห็นพื้นที่ว่างมากมายในเกมกับ เชลซี รวมถึงเกมกับ ท็อตแน่ม ด้วย ผู้เล่นทั้ง 10 คนถอยไปตั้งรับกันหมด”

My job is traveller ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงวิธีจัดการกับทีมที่ ลิเวอร์พูล สมควรเอาชนะได้นั้น คล็อปป์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้าคุณถาม 2 หรือ 3 ครั้ง บางทีอาจมีปัญหากับเรื่องความคาดหวัง? เรารู้ดีอย่างยิ่งถึงความยากที่เรามีในเกมนี้ แต่การพลาดโอกาสเป็นเรื่องดี มันหมายความว่าคุณมีโอกาสในการยิงประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเกมฟุตบอล คุณพลาดโอกาสในเกมสำคัญ มันจะเหมือนกับ “ว้าว ปรบมือแล้วเดินหน้ากันต่อไปเถอะ” ขณะที่เมื่อคุณพลาดโอกาสในอีกเกมหนึ่ง มันจะเป็นแบบว่า “ไม่เอาน่า อย่าพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีกครั้ง”

Please visit คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ for related post.

ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์

ใครจะเอา! เทรนเนอร์ ลียง เผย เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ หัวหอกชาวโตโก ซัดทั้งเหล้าและอัดบุหรี่ ตอนเรียกมาสัมภาษณ์ ส่งผลให้ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาด้วย ทั้งๆ ที่ตอนแรกอยากได้มาเสริมทัพฟรีๆ

บรูโน่ เจเนซิโอ กุนซือ โอลิมปิก ลียง ทีมดังในศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า สาเหตุที่ล้มเลิกแผนการเซ็นสัญญากับ เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ อดีตกองหน้า อาร์เซน่อล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นเพราะรับไม่ได้ที่นักเตะทั้งดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในระหว่างที่เจรจากัน

ปัจจุบัน อเดบายอร์ วัย 32 ปี อยู่ในสถานะนักเตะไร้สังกัด หลังจากที่แยกทางกับ คริสตัล พาเลซ หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา และ ลียง ก็ให้ความสนใจหัวหอกชาวโตโก ก่อนเรียกเข้ามาพูดคุยด้วย แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเซ็นสัญญา เนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมนักเตะ

เจเนซิโอ เผยว่า “พวกเรามีที่ในทีมของเราให้สำหรับ มานู ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมสถานที่พูดคุยและดื่มกาแฟซักแก้วที่เมืองลียง อย่างไรก็ตาม ผมประหลาดใจมากเมื่อเขามาถึงแล้วก็ขอวิสกี้ชอตหนึ่งใส่ในกาแฟของเขาทันที นอกจากนั้น เขายังคาบบุหรี่ที่ปากของเขาอีกด้วย”

โทรถูก เทรนเนอร์ ลียง ยังยอมรับการพูดคุยกันในครั้งนั้นเริ่มต้นอย่างย่ำแย่ ก่อนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับ อเดบายอร์ ในที่สุด โดยระบุว่า “สิ่งที่ตามมาในความคิดของผมคือ มันไม่มีที่สำหรับเขาในทีมของเราอีกแล้ว”

Please visit ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์ for more content.

เทพฟัลเกาผิดหวังแซมบ้าพ่ายอิหร่านร่วงฟุตซอลโลก

ฉากจบไม่เหมือนที่วาดไว้! ฟัลเกา ตำนานลูกหนังโต๊ะเล็กชาวแซมบ้า ยันพร้อมแลกทุกอย่าง รวมถึงประตูทุกลูกที่ยิงได้ กับตำแหน่งแชมป์โลกถ้าทำได้ แต่รับยังคงแฮปปี้ที่ปิดฉากอาชีพด้วยการซัดแฮตทริก แม้ไม่มีค่าอะไรเลยก็ตาม เชื่อจะเป็นที่จดจำของแฟนบอล ในฐานะดาวเด่นแห่งวงการฟุตซอลโลกตลอดไป

ฟัลเกา เทพฟุตซอลทีมชาติบราซิล ออกมายอมรับว่า มีความสุขที่สามารถยิงแฮตทริกได้ แต่สุดผิดหวังที่ทัพ “เซเลเซา” แพ้ อิหร่าน ในการดวลจุดโทษ 2-3 หลังเสมอในเวลาปกติ 4-4 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2016 ที่เมืองเมเดยิน ประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังโต๊ะเล็ก ที่ประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ กล่าวว่า “ผมยังคงมีความสุขที่ปิดฉากอาชีพค้าแข้งด้วยแฮตทริก แต่โชคร้ายที่มันไม่มีค่าอะไรเลย ประตูเหล่านี้ไม่มีค่าใดๆ ทั้งสิ้น มันแค่ช่วยเพิ่มสถิติของผม ถ้าผมสามารถแลกเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมทำใด้ในทัวร์นาเมนต์นี้ รวมถึงทุกประตูที่ยิงได้ กับการคว้าแชมป์โลก ผมจะทำในทันที”

โทรต่างประเทศราคาประหยัด “แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบนี้ ผมยังคงภูมิใจอย่างยิ่ง จากการที่ผมปิดฉากอาชีพโดยรู้ว่า ผมจะเป็นที่จดจำในฐานะผู้เล่นที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของฟุตซอล ผมคว้าแชมป์โลกมาแล้ว 2 ครั้ง ผมยังภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นมุมมองที่แฟนบอลมีต่อผม และสิ่งที่ผมทำสำเร็จ ซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม” ฟัลเกา เจ้าของสถิติยิงสูงสุดตลอดกาลในฟุตซอล ชิงแชมป์โลก ด้วยจำนวน 48 ลูก จาก 34 นัด ทิ้งท้าย

Read related post at เทพฟัลเกาผิดหวังแซมบ้าพ่ายอิหร่านร่วงฟุตซอลโลก.

ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์

อนูอาร์ คาลี มิดฟิลด์ วิลเล่ม ทเว กลายเป็นแข้งคนแรกที่โดนกรรมการซึ่งดูภาพรีเพลย์ในสนามไล่ออก โดยตอนแรกเขาโดนแค่ใบเหลือง แต่เปาที่ดูคลิปมองว่ามันรุนแรงจนสมควรเป็นใบแดง และแจ้งอย่างนั้นกับเชิ้ตดำในสนาม

อนูอาร์ คาลี กองกลาง วิลเล่ม ทเว สโมสรในศึก เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกไล่ออกจากการตัดสินของกรรมการที่ดูภาพรีเพลย์ในสนาม

วิลเล่ม เจอกับ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ในเกม เคเอ็นวีบี เบเกอร์ คัพ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมันถือเป็นเกมแรกที่มีการใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนหนึ่งทำการดูคลิปวิดีโอเพื่อช่วยทำการตัดสิน

ทั้งนี้ ในเกมดังกล่าว คาลี เข้าสกัด ลาสเซ่ โชน อย่างหนักจนได้รับใบเหลืองจากกรรมการ แดนนี่ มัคเคลี่ แต่ โปล ฟาน โบเคล ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ดูคลิปวิดีโอมองว่ามันเป็นการเล่นที่รุนแรงสุดๆ และบอกกับ มัคเคลี่ ว่าสมควรแจกใบแดงไปเลย

มัคเคลี่ เผยว่า “ผมถาม โปล ว่าเขามั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มรึเปล่า และเขาก็ไม่ลังเลเลย ดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินที่ชัดเจน ภาพในคลิปวิดีโอมันบอกเองอยู่แล้ว นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่กรรมการซึ่งดูคลิปวิดีโอมีประโยชน์กับเกมมากๆ”

เที่ยวหรู อยู่สบาย จ่ายประหยัด ด้าน ฟาน โบเคล เผยว่าตนดูภาพรีเพลย์วนไปวนมาหลายครั้ง ก่อนจะแนะให้เชิ้ตดำไล่ คาลี ออกจากสนาม “หลังจากได้เห็นการเข้าสกัดนั้นผมก็คิดทันทีเลยว่า -อูย- ผมดูจังหวะการทำฟาวล์อีกหลายครั้งจากมุมมองต่างๆ และได้ข้อสรุปว่ามันต้องเป็นใบแดง ถ้าผมได้เห็นการทำฟาวล์แบบนั้นในสนามแล้วล่ะก็ ผมก็คงแจกใบแดงให้ไปเลย”

Please visit ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์ for more post.

นกแก้วบุกเชือดโอซาฯ2-1,ลากอฯ1-2

โอซาซูน่า เลือก เซร์คิโอ เลออน ยืนหน้าเป้า เกมรุกฝากความหวังไว้กับ ออยเอร์ ซานฆูร์โฆ ฝั่ง เอสปันญ่อล ส่ง โฆเซ่ อันโตนิโอ เรเยส, เคราร์ด โมเรโน่ และ เอร์นาน เปเรซ ปั้นเกมรุกข้างหลัง เลโอ บาปติสเตา

เริ่มเกมมา 4 นาที เจ้าบ้านหวิดนำเร็วจากความผิดพลาดของ ออสการ์ ดูอาร์เต้ ส่งผลให้ เซร์คิโอ เลออน หลุดไปยิงแต่ ดีเอโก้ โลเปซ ปัดออกหลังไปได้สวย

นาที 15 โอซาซูน่า ได้ลุ้นจากจังหวะเตะมุมเปิดไปเสาไกล ดาบิด การ์เซีย เทกตัวโหม่งเต็มศีรษะแต่ยังไม่ผ่านการป้องกันของ ดีเอโก้ โลเปซ

ผ่านครึ่งชั่งโมงแรก 6 นาที “นกแก้ว” ได้เสียวบ้าง โฆเซ่ อันโตนิโอ เรเยส เปิดฟรีคิกเข้าเขตโทษให้ เคราร์ด โมเรโน่ ลอยตัวโหม่งหลุดกรอบไปไม่ไกล

ทว่า นาที 42 เอสปันญ่อล เป็นฝ่ายนำไปก่อน ฆาบี โลเปซ ครอสจากกราบขวาเข้าเขตโทษให้ เลโอ บาปติสเตา สะบัดศีรษะโหม่งเสียบใต้คานเป็นประตู 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

กลับมาต่อครึ่งหลัง นาที 64 ทีมเยือนหวิดบวกเพิ่มจากบอลเปิดกราบขวาเข้าเขตโทษ ตาโน่ บอนนิน พักอกคืนหลังกะให้ มาริโอ เฟร์นานเดซ แต่ มาร์ก โรก้า ตัวสำรอง “นกแก้ว” สอดมาจากข้างหลังโหม่งตัดหน้า เฟร์นานเดซ แต่บอลหลุดกรอบอย่างน่าเสียดาย

ให้หลัง 4 นาที เจ้าถิ่นตามตีเสมอสำเร็จ ไฆเม่ โรเมโร่ ตบเรียดจากซ้ายเข้าเขตโทษ เซร์คิโอ เลออน วิ่งเข้ามาแปด้วยขวาเสียบเสาแรกเป็นประตู 1-1

เอสปันญ่อล ขึ้นนำอีกครั้งใน นาที 72 จากจังหวะสวนกลับเร็ว มาร์ก โรก้า พาบอลมาถึงหน้าเขตโทษก่อนไหลออกซ้ายให้ เคราร์ด โมเรโน่ ทำท่าจะยิงด้วยซ้ายก่อนล็อกเข้าขวาหลบ ตาโน่ บอนนิน แล้วยิงผ่านมือ มาริโอ เฟร์นานเดซ เป็นประตู 2-1

โทรกลับไทย 7 นาทีต่อมา โอซาซูน่า น่าได้ประตูตีเสมอจากฟรีคิกกราบขวาเปิดเข้าเขตโทษ เซร์คิโอ เลออน จับบอลพลาดแต่ยังหลุดไปถึง ฆวน ฟวนเตส สอดมาโหม่งที่เสาไกลติดเซฟ ดีเอโก้ โลเปซ อย่างเหลือเชื่อ

ช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งคู่เปิดเกมรุกแลกแต่ยิงกันเพิ่มไม่ได้ จบเกม เอสปันญ่อล บุกเชือด โอซาซูน่า 2-1

Please visit นกแก้วบุกเชือดโอซาฯ2-1,ลากอฯ1-2 for more content.